BEKALAN SEPANJANG JALAN DAKWAH

Dicatat oleh Mohd Ridzuan Bin Nazri | | Posted On Khamis, 6 Mei 2010 at 11:59 PG

Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki - apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki ianya pasti terjadi - da'wah Ikhwan Muslimin tetap berjalan dan terpelihara seperti yang diseru oleh penyerunya yang pertama Al-Imam Al-Syahid Al-Banna yang juga merupakan mursyid kepada jama'ah. Da'wah tersebut ber'aqidah dengan 'aqidah para salaf, gerakerja yang praktikal, perilaku yang bersifat kerohanian dan akhlaq yang mencontohi Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam. Ianya tidak dicemari dengan syubhat modenisasi, tidak merestui kecenderungan barat, manhajnya adalah Al-Qur'an. Mereka beriltizam dengan nas-nas yang thabit dan memberi makna secara qat'i; tanpa membuat tafsiran, takwil dan pengkhususan secara sewenang-wenangnya. Beriltizam dengan nas-nas yang thabit secara dzanni dan memberi makna secara qat'i; iaitulah memahami maknanya bersesuaian dengan ayat-ayat Al-Qur'an, sebahagiannya tidak bertentangan dengan bahagian yang lain, seperti mana yang ditegah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam.

Mereka mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatNya sepertimana mereka menerimanya, tanpa mengabaikannya (ta'thil) dan juga tidak menyerupakannya dengan sesuatu (tasybih). Mereka memahaminya seperti golongan salaf yang mulia, iaitu pada ketika Imam Malik mengatakan kepada orang yang bertanya mengenai bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.“ “Istiwa“ adalah boleh diterima 'aqal, caranya tidak diketahui, beriman denganya adalah wajib, bertanya tentangnya adalah suatu bid'ah, saya rasa engkau adalah orang yang jahat, keluarkannya dari majlis kami."


Melalui penelitian yang mendalam seperti ini kita meneruskan pembacaan dan memahami Al-Qur'an. Demikianlah juga kita mengikut contoh tauladan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Kita mengimani bahawa hadith-hadith sahih yang 'hasan' lagi mutawatir wajib diterima secara qat'i, tanpa sebarang percubaan untuk mengeluarkannya daripada maknanya yang sebenar. Ini kerana Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam diberikan kepadanya Al-Qur'an dan yang seumpama bersamanya; seperti apa yang telah Baginda sabdakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintah kita agar menta'ati Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam pada segala perkara yang datang dari Baginda sama ada yang berbentuk perkataan, perbuatan dan taqrir (pengakuan):

Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah (Sallallahu 'alaihi Wasallam) kepada kamu maka terimalah serta 'amalkan, dan apa jua yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah

(Surah Al-Hasyr: Ayat 7)

Di dalam ayat di bawah pula, keta'atan kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah disusuli dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala:

Sesiapa yang ta'at kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah ta 'at kepada Allah

(Surah An-Nisa': Ayat 80)

Dengan kefahaman yang luas dan sejahtera inilah Ikhwan Muslimin berinteraksi dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Imam Al-Banna tidak menghabiskan masa untuk menulis karangan-karangan yang panjang lebar. Beliau memberikan tumpuan berbekalkan 'ilmu kurniaan dari Allah untuk menyediakan risalah yang ringkas tetapi padat. Ianya memadai bagi orang yang beriman dan ber'amal untuk menjadikannya sebagai bekalan merentasi lautan fiqh secara damai dan tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi hidayat dengan usaha beliau kepada jutaan Muslimin, khususnya kepada para pemuda yang merasai keupayaan (kehebatan) agama ini. Dengan cara yang mudah dan kukuh inilah Ikhwan Muslimin mempersembahkan kepada orang ramai karangan-karangan yang ringkas dan padat, mudah dan teliti pada penyampaian dan pengertian. Tidak terlalu panjang, sehingga tidak dapat difahami melainkan oleh segelintir manusia sahaja.

Di bawah naungan penuh bermakna dan lengkap ini saya memberikan kata-kata aluan untuk buku ini "Bekalan Di Jalan Da'wah" karangan sahabatku yang dikasihi Al-Ustadh Mustafa Masyhur. Allah telah mengetahui sekadar manakah kejernihan jalinan kasih-sayang dalam persahabatan kami. Walaupun begitu kami tetap saling menyanjungi untuk membela kebenaran.

Susunan bahasa di dalam buku ini amat mudah. Setiap kalimah yang tercatat merupakan ungkapan dari apa yang diingini oleh beliau. Tidak memberat-beratkan dan tidak terlalu mendalam. Tetapi anda boleh memahami apabila membacanya. Maksud yang disampaikan dapat diterima dengan lafaz dan kata-kata yang mudah. Anda tidak perlu bersusah-payah melainkan hanya membaca dan terus ber'amal.


Bersama kebangkitan siasah islamiah

Sesungguhnya buku "Bekalan Di Jalan Da’wah" ini adalah pendamping yang terbaik untuk mereka yang ingin mencari penunjuk jalan dan mengesan tempat jejak-langkahnya. Dari buku "Bekalan Di Jalan Da'wah" ini anda akan dapat mengetahui jalan Allah yang selamat untuk diikuti, agar anda tidak terpesong dari jalan yang sebenar. Sebelum anda berada jauh dari jalan yang benar dengan sangkaan anda masih berada di jalan benar.

Buku "Bekalan Di Jalan Da’wah" membolehkan anda mendapatkan bekal apa yang diperlukan untuk mengharungi jalan yang menyampaikan kepada matlamat yang dicita-citakan; Allah adalah matlamat kami. Tiada sesuatu yang lain selain daripada Allah. Dengan buku ini anda bersama dengan Ustadh Mustafa Masyhur untuk berpuasa, sembahyang, menunaikan haji dan berzakat. Bukanlah untuk mencari hikmah di sebalik perintah menunaikan rukun-rukun Islam. Tetapi tunduk dan patuh kepada arahan dari langit dan mentaati perintah Allah. Saya tidak katakan kepada anda; carilah hikmah pada setiap perintah Allah, agar dapat dilaksanakan suruhan itu tanpa ragu-ragu. Sebaliknya, tunaikanlah rukun-rukun itu sepertimana yang diperintahkan sehingga anda merasai lazat dengan ketaatan dan perlaksanaan perintah; Allah akan membuka kepadamu pintu-pintu hikmah yang dapat menambah ketenangan kepadamu.


Bersama mempertahankan kepimpinan ulama

Seorang muslim beriman terlebih dahulu, kemudian ia membaca kitab Allah lalu bertambahlah imannya. Inilah jalan golongan salafussalih yang suci yang terdiri daripada sahabat dan tabi'in. Mereka beriman terlebih dahulu tanpa keraguan dan kesangsian. Sehinggalah mereka melaksanakan rukun-rukun Islam bertepatan sepertimana suruhan itu diturunkan dengan tujuan-tujuannya yang tersendiri. Sembahyang mencegah perkara yang dikeji dan kemungkaran; puasa adalah perisai yang menyampaikan kepada ketaqwaan; haji adalah syariat per'ibadatan dan menghasilkan pelbagai manfa'at; zakat menyuci dan mengembangkan harta.

Wahai saudara-saudaraku yang tercinta! Bekalan yang terbaik adalah taqwa. Sebaik-baik ketaqwaan adalah apa yang membawamu kepada apa yang dikehendaki Allah. Alangkah baiknya Ustadh Mustafa Masyhur, beliau telah menghimpunkan untuk kita pelbagai jenis bekalan ini yang dilimpahi dengan kebaikan dari hidangan Al-Qur'an. Beliau menghulurkannya bukanlah untuk kita memilihnya. Di dalam bekalan orang yang bertaqwa, tiada apa yang harus diambil dan ditinggalkan, dan tiada apa yang istimewa dan tiada apa harus dipilih, tetapi ia adalah suntikan yang menyembuhkan. Keseluruhannya mestilah diambil dan menjadi bekalan dalam perjalanan menuju Allah. Semuanya mestilah memakmurkan (mengisi) hati pencinta, sehinggalah ia mengimaninya dengan rela hati. Lantas ia ber'amal dengan berbekalkan keupayaan 'amal. Setetelah itu, bekalan yang ada memberikan manfa'at kepada yang sahih, menegakkannya dan membantunya. Sesungguhnya bekalan tidak memberi manfa'at kepada hati yang sakit. Maka carilah bekal:

Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah taqwa

(Surah Al-Baqarah: Ayat 197)

Dapatkanlah pertolongan dengan bekalan ini nescaya anda akan berbahagia dengan perlepasan dari apa yang anda khuatirkan. Anda akan mendapat apa yang anda idam-idamkan. Sesungguhnya Tuhan kamu menyerumu dari atas tujuh lapisan langit dan melalui lembaran-lembaran kitabNya yang mulia menyeru:

Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanKu (agama Islam) yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya; dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah, Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertaqwa.

(Surah Al-An'am: Ayat 153)

Kita memperolehi dari bekalan ini apa yang memantapkan hati. Ianya bukanlah bekalan semata-mata, bahkan merupakan perniagaan yang ditawarkan, berdasarkan ayat-ayat pada penghujung Surah Al-Saff:

Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya?

(Surah Al-Saff: Ayat 10)

Wahai sidang pembaca "Bekalan Di Jalan Da'wah";

Bacalah, belajarlah, bertawakallah dan ber'amallah.

Dan itu bertaqwalah kamu kepada Allah sedaya supaya kamu; dan dengarlah (akan pengajaran-pengajaranNya) serta taatlah akan perintah-perintahNya); dan belanjakanlah harta kamu (berbuatlah) kebajikan untuk diri kamu. Dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya.

(Surah At-Taghabun: Ayat 16)


Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki - apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki ianya pasti terjadi - da'wah Ikhwan Muslimin tetap berjalan dan terpelihara seperti yang diseru oleh penyerunya yang pertama Al-Imam Al-Syahid Al-Banna yang juga merupakan mursyid kepada jama'ah. Da'wah tersebut ber'aqidah dengan 'aqidah para salaf, gerakerja yang praktikal, perilaku yang bersifat kerohanian dan akhlaq yang mencontohi Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam. Ianya tidak dicemari dengan syubhat modenisasi, tidak merestui kecenderungan barat, manhajnya adalah Al-Qur'an. Mereka beriltizam dengan nas-nas yang thabit dan memberi makna secara qat'i; tanpa membuat tafsiran, takwil dan pengkhususan secara sewenang-wenangnya. Beriltizam dengan nas-nas yang thabit secara dzanni dan memberi makna secara qat'i; iaitulah memahami maknanya bersesuaian dengan ayat-ayat Al-Qur'an, sebahagiannya tidak bertentangan dengan bahagian yang lain, seperti mana yang ditegah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam.

Mereka mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatNya sepertimana mereka menerimanya, tanpa mengabaikannya (ta'thil) dan juga tidak menyerupakannya dengan sesuatu (tasybih). Mereka memahaminya seperti golongan salaf yang mulia, iaitu pada ketika Imam Malik mengatakan kepada orang yang bertanya mengenai bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.“ “Istiwa“ adalah boleh diterima 'aqal, caranya tidak diketahui, beriman denganya adalah wajib, bertanya tentangnya adalah suatu bid'ah, saya rasa engkau adalah orang yang jahat, keluarkannya dari majlis kami."

Melalui penelitian yang mendalam seperti ini kita meneruskan pembacaan dan memahami Al-Qur'an. Demikianlah juga kita mengikut contoh tauladan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Kita mengimani bahawa hadith-hadith sahih yang 'hasan' lagi mutawatir wajib diterima secara qat'i, tanpa sebarang percubaan untuk mengeluarkannya daripada maknanya yang sebenar. Ini kerana Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam diberikan kepadanya Al-Qur'an dan yang seumpama bersamanya; seperti apa yang telah Baginda sabdakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintah kita agar menta'ati Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam pada segala perkara yang datang dari Baginda sama ada yang berbentuk perkataan, perbuatan dan taqrir (pengakuan):

Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah (Sallallahu 'alaihi Wasallam) kepada kamu maka terimalah serta 'amalkan, dan apa jua yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah

(Surah Al-Hasyr: Ayat 7)

Di dalam ayat di bawah pula, keta'atan kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah disusuli dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala:

Sesiapa yang ta'at kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah ta 'at kepada Allah

(Surah An-Nisa': Ayat 80)

Dengan kefahaman yang luas dan sejahtera inilah Ikhwan Muslimin berinteraksi dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Imam Al-Banna tidak menghabiskan masa untuk menulis karangan-karangan yang panjang lebar. Beliau memberikan tumpuan berbekalkan 'ilmu kurniaan dari Allah untuk menyediakan risalah yang ringkas tetapi padat. Ianya memadai bagi orang yang beriman dan ber'amal untuk menjadikannya sebagai bekalan merentasi lautan fiqh secara damai dan tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi hidayat dengan usaha beliau kepada jutaan Muslimin, khususnya kepada para pemuda yang merasai keupayaan (kehebatan) agama ini. Dengan cara yang mudah dan kukuh inilah Ikhwan Muslimin mempersembahkan kepada orang ramai karangan-karangan yang ringkas dan padat, mudah dan teliti pada penyampaian dan pengertian. Tidak terlalu panjang, sehingga tidak dapat difahami melainkan oleh segelintir manusia sahaja.

Di bawah naungan penuh bermakna dan lengkap ini saya memberikan kata-kata aluan untuk buku ini "Bekalan Di Jalan Da'wah" karangan sahabatku yang dikasihi Al-Ustadh Mustafa Masyhur. Allah telah mengetahui sekadar manakah kejernihan jalinan kasih-sayang dalam persahabatan kami. Walaupun begitu kami tetap saling menyanjungi untuk membela kebenaran.

Susunan bahasa di dalam buku ini amat mudah. Setiap kalimah yang tercatat merupakan ungkapan dari apa yang diingini oleh beliau. Tidak memberat-beratkan dan tidak terlalu mendalam. Tetapi anda boleh memahami apabila membacanya. Maksud yang disampaikan dapat diterima dengan lafaz dan kata-kata yang mudah. Anda tidak perlu bersusah-payah melainkan hanya membaca dan terus ber'amal.

Sesungguhnya buku "Bekalan Di Jalan Da’wah" ini adalah pendamping yang terbaik untuk mereka yang ingin mencari penunjuk jalan dan mengesan tempat jejak-langkahnya. Dari buku "Bekalan Di Jalan Da'wah" ini anda akan dapat mengetahui jalan Allah yang selamat untuk diikuti, agar anda tidak terpesong dari jalan yang sebenar. Sebelum anda berada jauh dari jalan yang benar dengan sangkaan anda masih berada di jalan benar.

Buku "Bekalan Di Jalan Da’wah" membolehkan anda mendapatkan bekal apa yang diperlukan untuk mengharungi jalan yang menyampaikan kepada matlamat yang dicita-citakan; Allah adalah matlamat kami. Tiada sesuatu yang lain selain daripada Allah. Dengan buku ini anda bersama dengan Ustadh Mustafa Masyhur untuk berpuasa, sembahyang, menunaikan haji dan berzakat. Bukanlah untuk mencari hikmah di sebalik perintah menunaikan rukun-rukun Islam. Tetapi tunduk dan patuh kepada arahan dari langit dan mentaati perintah Allah. Saya tidak katakan kepada anda; carilah hikmah pada setiap perintah Allah, agar dapat dilaksanakan suruhan itu tanpa ragu-ragu. Sebaliknya, tunaikanlah rukun-rukun itu sepertimana yang diperintahkan sehingga anda merasai lazat dengan ketaatan dan perlaksanaan perintah; Allah akan membuka kepadamu pintu-pintu hikmah yang dapat menambah ketenangan kepadamu.

Seorang muslim beriman terlebih dahulu, kemudian ia membaca kitab Allah lalu bertambahlah imannya. Inilah jalan golongan salafussalih yang suci yang terdiri daripada sahabat dan tabi'in. Mereka beriman terlebih dahulu tanpa keraguan dan kesangsian. Sehinggalah mereka melaksanakan rukun-rukun Islam bertepatan sepertimana suruhan itu diturunkan dengan tujuan-tujuannya yang tersendiri. Sembahyang mencegah perkara yang dikeji dan kemungkaran; puasa adalah perisai yang menyampaikan kepada ketaqwaan; haji adalah syariat per'ibadatan dan menghasilkan pelbagai manfa'at; zakat menyuci dan mengembangkan harta.

Wahai saudara-saudaraku yang tercinta! Bekalan yang terbaik adalah taqwa. Sebaik-baik ketaqwaan adalah apa yang membawamu kepada apa yang dikehendaki Allah. Alangkah baiknya Ustadh Mustafa Masyhur, beliau telah menghimpunkan untuk kita pelbagai jenis bekalan ini yang dilimpahi dengan kebaikan dari hidangan Al-Qur'an. Beliau menghulurkannya bukanlah untuk kita memilihnya. Di dalam bekalan orang yang bertaqwa, tiada apa yang harus diambil dan ditinggalkan, dan tiada apa yang istimewa dan tiada apa harus dipilih, tetapi ia adalah suntikan yang menyembuhkan. Keseluruhannya mestilah diambil dan menjadi bekalan dalam perjalanan menuju Allah. Semuanya mestilah memakmurkan (mengisi) hati pencinta, sehinggalah ia mengimaninya dengan rela hati. Lantas ia ber'amal dengan berbekalkan keupayaan 'amal. Setetelah itu, bekalan yang ada memberikan manfa'at kepada yang sahih, menegakkannya dan membantunya. Sesungguhnya bekalan tidak memberi manfa'at kepada hati yang sakit. Maka carilah bekal:

Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah taqwa

(Surah Al-Baqarah: Ayat 197)

Dapatkanlah pertolongan dengan bekalan ini nescaya anda akan berbahagia dengan perlepasan dari apa yang anda khuatirkan. Anda akan mendapat apa yang anda idam-idamkan. Sesungguhnya Tuhan kamu menyerumu dari atas tujuh lapisan langit dan melalui lembaran-lembaran kitabNya yang mulia menyeru:

Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanKu (agama Islam) yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya; dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah, Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertaqwa.

(Surah Al-An'am: Ayat 153)

Kita memperolehi dari bekalan ini apa yang memantapkan hati. Ianya bukanlah bekalan semata-mata, bahkan merupakan perniagaan yang ditawarkan, berdasarkan ayat-ayat pada penghujung Surah Al-Saff:

Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya?

(Surah Al-Saff: Ayat 10)

Wahai sidang pembaca "Bekalan Di Jalan Da'wah";

Bacalah, belajarlah, bertawakallah dan ber'amallah.

Dan itu bertaqwalah kamu kepada Allah sedaya supaya kamu; dan dengarlah (akan pengajaran-pengajaranNya) serta taatlah akan perintah-perintahNya); dan belanjakanlah harta kamu (berbuatlah) kebajikan untuk diri kamu. Dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya.

(Surah At-Taghabun: Ayat 16)

Comments:

There are 0 ulasan for BEKALAN SEPANJANG JALAN DAKWAH

Catat Ulasan